Kondenzačné závesné kotly

MPX Compact

Jednoduché kotly pre vykurovanie s 1 vykurovacím okruhom a možnosťou prípravy teplej vody pomocou samostatného alebo integrovaného zásobníkového ohrievača.

Pozrieť