Kontakty

BDR Thermea (Slovakia) s.r.o.

Hroznová 2318, 91105 Trenčín
Tel.: +421 915 595 330
E-mail: info@baxi.sk
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel  Sro, vložka 15887/R                                                        

Výdajná doba skladu: pondelok-piatok 07:00-15:30 hod